Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani în viziunea Academiei Române

Acad. Bogdan C. Simionescu

 • Profesor, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • CS I, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române
 • Vicepreşedinte al Academiei Române

Dr. ing. Marcela MIHAI

 • Doctor inginer chimist, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române
 • Domenii de cercetare: Complecşi polielectrolitici, materiale compozite bioinspirate
 • 40 articole ştiinţifice, 1 carte, 4 capitole de carte, 2 brevete înregistrate, peste 60 participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 • Premiul "Costin D. Neniţescu" al Academiei Române pentru anul 2012 

Dr. Radu – Dan RUSU

 • Doctor în Chimie, Cercetător ştiinţific la , Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române 
 • Co-autor a 23 de articole ştiinţifice, 15 lucrări publicate în volumele unor manifestări,
  co-autor a 3 capitole de carte
 • Premiul de excelenţă în educaţie – Festivalul Internaţional al Educaţiei, FIE 2013 Iaşi
 • Domenii de interes: Materiale polimerice avansate cu structuri optice şi electronice deosebite; arhitecturi supramoleculare; structuri polimerice auto-organizate; materiale electronice organice; patrimoniul cultural şi natural al României
Autor comunicare: 
Bogdan C. Simionescu
Marcela Mihai
Radu-Dan Rusu
Manifestarea științifică gazdă: