Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române

Site-ul Oficial pentru Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române

Orar Bibliotecă: Împrumut luni –vineri: 08.00 – 14.30. Sala de Lectură luni – vineri: 08.00 – 15.00. La solicitarea utilizatorilor, în perioada sesiunii de vară, programul se poate prelungi astfel: luni-sâmbătă: 08.00-20.00 duminică: 08.00-14.00.

Vizitează Catalogul Online

Biblioteca Academiei Române - Iaşi este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, face parte din structura Bibliotecii Academiei Române, având statut de bibliotecă naţională şi funcţionează în subordinea Filialei Iaşi a Academiei Române. Este finanţată de la bugetul de stat şi funcţionează potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Biblioteca Academiei Române - Iaşi este investită cu misiunea de a susţine dezvoltarea cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a promova valorile culturale. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, contribuie la procesul de informare, documentare şi cercetare ştiinţifică, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor şi evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional.

Biblioteca Academiei Române – Iaşi dispune în prezent de peste 275000 unităţi bibliografice, organizate în următoarele colecţii: Carte curentă: În cadrul acestei colecţii se evidenţiază fondul de cărţi de referinţă, fondul de cărţi străine intrate prin schimb internaţional şi cărţile străine achiziţionate prin proiectul POSDRU „Societatea bazată pe cunoaştere”. 

Periodice
Colecţii speciale (peste 10000 unităţi bibliografice): carte veche, carte rară, manuscrise, fotografii.
În catalogul on-line sunt incluse şi fondurile bibliotecilor institutelor de cercetare ale Filialei Iaşi a Academiei Române.

There is currently no content classified with this term.